LEFT RIGHT

1 2

 • 3 vùng nấu Bếp điện (được xây dựng trong)

  VDH3-B51SE16KR1-TLDB(Chứng nhận CE) Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng trượt Slide
  Từng vùng nấu có chức năng hẹn giờ riêng biệt (90 phút liên tục)
  Tự động tắt nguồn/ Mở rộng vùng nấu
  Tính năng tự khóa / Tính năng Child lock
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  Phương thức EDC (Sở hữu sáng chế về chức năng tiết kiệm điện)
  MORE

  được xây dựng trong / VDH3-B51SE16KR1-TLDB(Chứng nhận CE)
 • 3 vùng nấu Bếp điện (xách tay)

  VDH3-B51SE16KR1-TLDP(Chứng nhận CE) Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng trượt Slide
  Từng vùng nấu có chức năng hẹn giờ riêng biệt (90 phút liên tục)
  Tự động tắt nguồn/ Mở rộng vùng nấu
  Tính năng tự khóa / Tính năng Child lock
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  Phương thức EDC (Sở hữu sáng chế về chức năng tiết kiệm điện)
  MORE

  xách tay / VDH3-B51SE16KR1-TLDP(Chứng nhận CE)
 • 3 vùng nấu Bếp điện (được xây dựng trong)

  HV-30SA-B Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng trượt Slide
  Từng vùng nấu có chức năng hẹn giờ riêng biệt (90 phút liên tục)
  Tự động tắt nguồn/ Mở rộng vùng nấu
  Tính năng tự khóa / Tính năng Child lock
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  Phương thức EDC (Sở hữu sáng chế về chức năng tiết kiệm điện)
  MORE

  được xây dựng trong / HV-30SA-B
 • 3 vùng nấu Bếp điện (xách tay)

  HV-30SA-P Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng trượt Slide
  Từng vùng nấu có chức năng hẹn giờ riêng biệt (90 phút liên tục)
  Tự động tắt nguồn/ Mở rộng vùng nấu
  Tính năng tự khóa / Tính năng Child lock
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  Phương thức EDC (Sở hữu sáng chế về chức năng tiết kiệm điện)
  MORE

  xách tay / HV-30SA-P
 • 2 vùng nấu Bếp điện(được xây dựng trong)

  HV-20SB Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng trượt Slide
  Tự động tắt nguồn
  Tính năng tự khóa
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  MORE

  được xây dựng trong / HV-20SB
 • 1 vùng nấu Bếp điện (được xây dựng trong)

  HV-10TE Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng trượt Slide
  Tính năng hẹn giờ 90 phút
  Tự động tắt nguồn/ Mở rộng vùng nấu
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  MORE

  được xây dựng trong / HV-10TE
 • 1 vùng nấu Bếp điện (xách tay)

  VDH1-S18NR16KR1-T Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng cảm ứng touch
  Tính năng hẹn giờ 90 phút
  Tính năng tiết kiệm điện tự động
  Tự động tắt nguồn
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  MORE

  xách tay / VDH1-S18NR16KR1-T
 • 1 vùng nấu Bếp điện (xách tay)

  VDH1-S21NR16WW-T(Chứng nhận CE) Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng cảm ứng touch
  Tính năng hẹn giờ 90 phút
  Tính năng tiết kiệm điện tự động
  Tự động tắt nguồn
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  MORE

  xách tay / VDH1-S21NR16WW-T(Chứng nhận CE)
 • 1 vùng nấu Bếp điện (xách tay)

  VDH1-S21NR16WW-TL
  Dot pattern (Chứng nhận CE)
  Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng cảm ứng touch
  Tính năng hẹn giờ 90 phút
  Tính năng tự khóa
  Tính năng tiết kiệm điện tự động
  Tự động tắt nguồn
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  MORE

  xách tay / VDH1-S21NR16WW-TL Dot Pattern (Chứng nhận CE)
 • 1 vùng nấu Bếp điện (xách tay)

  HV-10TBC chuyên dùng để đun trà Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng cảm ứng touch
  Tự động tắt nguồn
  Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  Chứng nhận CCC của Trung Quốc : 2015180712000282
  MORE

  xách tay / HV-10TBC chuyên dùng để đun trà
 • 1 vùng nấu Bếp điện

  Portable HV-10TM chuyên dùng để đun trà - Điều khiển nhập cảm ứng theo dạng điện dung
  - Điều khiển 9 nấc nhiệt độ theo dạng cảm ứng touch
  - Tính năng hẹn giờ 90 phút / Tự động tắt nguồn
  - Tính năng hiển thị cảnh báo điện dư
  - Chứng nhận CCC của Trung Quốc : 2015180712000240
  - Rất chuyên dụng và làm đúng với văn hóa
  yêu thích uống trà của người Trung Quốc.
  MORE

  HV-10TM chuyên dùng để đun trà

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NOTICE để ý

Q&A Trung tâm
khách hàng

PRODUCT sản phẩm

LOCATION Liên hệ chúng tôi

BPA FREE FOLDABLE BOTTLE Được tạo ra theo sự thay đổi của giải trí và thể thao
Sau khi đựng nước vào và uống hết,
có thể gập lại thu gọn chỉ bằng
1/20 kích thước ban đầu sau đó bỏ vào túi và mang đi.
MORE